Årsrapportering i videoformat


OnDigital har produceret og leveret:

  • Holbæk Erhvervsforums afrapportering om 2018
  • Varighed: 11 min.
  • Målgruppe: Politikere og medlemmer

Links til løsninger:


Indledning:

Holbæk Erhvervsforum (HEF) er en organisation, der samler, vejleder og repræsenterer erhvervslivet i Holbæk Kommune. Hvert år i marts fortæller HEF i en rapport hvad organisationen har arbejdet med.

For årene 2017 og 2018 er afrapporteringen foregået visuelt i en kort videofilm, hvor virksomheder, samarbejdspartnere, repræsentanter fra HEF og andre aktører i erhvervslivet fortæller om de forskellige indsatser, nyheder og begivenheder fra årets løb.

Fremgangsmåde:

Holbæk Erhvervsforum inkluderer Holbæk Byforum, Holbæk Turismeforum, facilitering af netværk, fokus på uddannelse, vejledning af virksomheder og iværksættere, og der var fra organisationen et ønske om, at alle indsatser blev synlige i afrapporteringen.

På et fællesmøde med HEF og OnDigtial blev det aftalt, hvordan de forholdsvis få minutter skulle prioriteres, og hvilke personer, der skulle interviewes inden for hvert fagområde. På baggrund af mødet udarbejdede OnDigital en stram drejebog over filmens opbygning og forskellige elementer. HEF godkendte drejebogen, optagelser/interview gik i gang, og efter klipningen gennemgik HEF og OnDigital det færdige resultat for at justere de sidste småting.